منو
Your Cart

تیرآهن

راهنما خرید تیرآهن

تیرآهن یکی از محصولات فولادی است که در صنایع ساختمان سازی کاربرد دارد. تیرآهن شکل خاصی داشته و به دو لبه کناری آن بال و به تیغه بین آنها جان می گویند سایز تیر آهن بر اساس طول جان تعیین می شود. شما در زمان خرید تیرآهن باید به طول آن توجه کنبد و با توجه به نیازی که دارید تیرآهنی با طول مناسب خریداری کنید. در ایران تیر آهن ها در نوع IPE تولید می شوند که ضخامت بال ها در ابتدا و انتهای تیرآهن یکسان بوده و طول هر بال نصف طول جان می باشد. در ایران تیر آهن ها در سایزهای 12 - 30 تولید می شوند بیتشر از این سایز را اگر می خواهید باید از تیرآهن های وارداتی اوکراین، روس و ترک خریداری کنید.


قیمت روز تیرآهن

قیمت های روز تیر آهن تولیدی هر کارخانه را می توانید از طریق فولادیوم مطلع شوید. قیمت های فولادیوم به صورت روزانه به روز رسانی می شوند.


وزن تیرآهن 18

وزن تیرآهن بر اساس سطح مقطع و چگالی آن محاسبه می شود. وزن تیرآهن هر کارخانه متفاوت بوده و شما باید ابتدا کارخانه مورد نظر برای خرید را انتخاب سپس بر اساس جدول ارائه شده توسط آن کارخانه وزن تیرآهن 18 آن را به دست آورید.


نمودار قیمت تیرآهن

قیمت ها هر روز در حال جابه جا شدن هستند و برای اینکه وضعیت بازار را بهتر درک کنید تا برای خرید تصمیم درستی بگیرید نگاه کردن به نمودار قیمت روزهای قبل می تواند به شما کمک کند. شما در سایت فولادیوم می توانید نمودار قیمت تک تک محصولات را به طور مجزا مشاهده کرده و از نوسانات قیمت آنها اطلاع حاصل فرمایید.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-9-26 12 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-2 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-2 18 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-2 20 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-10-30 22 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 24 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 27 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 30 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن فولاد آریا ذوب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 20 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-9-22 20 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن فولاد شاهین بناب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 شاهین بناب به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 شاهین بناب به روز رسانی: 1398-9-22 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 شاهین بناب شاخه ای به روز رسانی: 1398-9-22 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 ظفر بناب 122 کیلویی به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی به روز رسانی: 1398-10-24 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن مجتمع فولاد البرز غرب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 فولاد البرز غرب به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن فولاد ناب تبریز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 بلند ناب تبریز به روز رسانی: 1398-10-22 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 بلند ناب تبریز به روز رسانی: 1398-10-8 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 18 بلند ناب تبریز به روز رسانی: 1398-10-2 18 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن جهان فولاد غرب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه به روز رسانی: 1398-10-18 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه به روز رسانی: 1398-10-18 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه به روز رسانی: 1398-10-18 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه به روز رسانی: 1398-9-22 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه ای به روز رسانی: 1398-9-22 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن بنگاه اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-10-30 12 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-2 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 18 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-2 20 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-1 22 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-1 24 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-1 27 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان به روز رسانی: 1398-11-1 30 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه به روز رسانی: 1398-9-21 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد

تیرآهن کارخانه فولاد اشتهارد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
تیرآهن 14 فولاد اشتهارد به روز رسانی: 1398-11-5 14 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
تیرآهن 16 فولاد اشتهارد به روز رسانی: 1398-9-22 16 12 متری IPE کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 79 از 79 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.

2- تفاوت تیرآهن ذوب آهن اصفهان با تیرآهن‌ های متفرقه دیگر چیست ؟

تیرآهن ذوب آهن اصفهان از نظر وزنی به نسبت تیرآهن های متفرقه داخلی سنگین‌ تر هستند و کیفیت بالاتری دارند و از جدول اشتال تبعیت می‌ کنند که این ویژگی ها شامل تیرآهن‌های متفرقه نیست.

3- حداقل تناژ قابل خرید چقدر می باشد؟

تقریبا روی هر ظرفیت تریلی تعداد 4 الی 5 بندیل قابل تحویل می باشد.

4- پرکاربردترین نوع تیرآهن کدام است؟

پرکاربردترین نوع تیرآهن سایزهای 14، 16 و 18 است.

5- عرضه تیرآهن به چه صورت انجام می شود؟

عرضه تیرآهن به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی صورت می‌ گیرد.

6- وزن تیرآهن چگونه محاسبه می شود؟

وزن تیرآهن بر اساس سطح مقطع و چگالی آن محاسبه می شود. وزن تیرآهن هر کارخانه متفاوت بوده و شما باید ابتدا کارخانه مورد نظر برای خرید را انتخاب سپس بر اساس جدول ارائه شده توسط آن کارخانه وزن تیرآهن 18 آن را به دست آورید.