منو
Your Cart

لوله صنعتی

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن از پلیمر مصنوعی ساخته شده و ساختار شیمیایی خاصی دارد. از لوله های پلی اتیلن در صنعت آّ رسانی، آب و فاضلاب و حتی گاز رسانی استفاده می شود نوع لوله استفاده شده در هر یک از این موارد متفاوت است به این صورت که لوله های پلی اتیلن مخصوص آب رسانی دارای خط های آبی، لوله های مخصوص گاز رسانی دارای خط های زرد و لوله های فاضلاب دارای خط های قهوه ای هستند.

این لوله ها نسبت به سایر لوله ها مقاومت بیشتری در برابر ضربه و خوردگی، ساییدگی و دماهای پایین دارند، علاوه بر آن نوع خمیدگی خاص آنها نیز باعث کاربرد بیشتر آنها می شود.


لوله مانسیمان

لوله مانیسمان نوعی از لوله های فولادی است که با روش خاصی به جز جوشکاری تولید می شود و در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد. این لوله ها با استانداردهای ASTM و API  تولید می شود، در روش تولیدی دیگر ساخت این لوله ها شمش فولاد تا دمای مشخصی حرارت می بیند. انتخاب روش تولیدی هر کارخانه با توجه به امکانات کارخانه و نیاز منطقه متفاوت است.

لوله صنعتی لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی فولاد هیربد زرندیه

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی لوله و پروفیل کیهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی گروه صنعتی سپاهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-1 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-24 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 1.8 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 2.8 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی لوله و پروفیل صابری

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی شرکت لوله و پروفیل گل نرده

لوله صنعتی لوله و پروفیل یاران

لوله صنعتی لوله و پروفیل کیان پرشیا

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله صنعتی لوله و پروفیل جهان پارس

لوله صنعتی لوله و پروفیل صدرا تهران

نمایش 1 تا 58 از 58 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- اصلاح لوله روکار و لوله توکار برای چه نوع لوله‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

لوله‌های توکار یا لوله مانیس گاز را با نام لوله API 5L هم می شناسند و ضخامت آن ها بر اساس جدول استاندارد و به اصطلاح سنگین می باشد. لوله‌ های روکار هم که با نام لوله‌های گاز خانگی می شناسیم، ضخامت کمتری نسبت به لوله‌های مانیس گاز دارند.

2- لوله‌های داربستی در چه ضخامت‌هایی عرضه می شوند؟

لوله‌های داربستی در انواع سبک، متوسط و سنگین و در ضخامت های 2، 5/2، 3 و 4 میلیمتر تولید و به بازار عرضه می شوند.

3- نحوه محاسبه وزن لوله به چه صورت می باشد؟

معمولا وزن لوله ها بر اساس فرمول چگالی آهن محاسبه می شود و لازم به ذکر است که ضخامت و قطر بیرونی لوله باید بر اساس واحد میلی متر باشد.

4- آیا قیمت های لوله که در سایت فولادیوم درج شده است، قابل اعتماد و به روز شده می باشد؟

تمامی قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه و آنلاین به روز رسانی می شوند و کاملا قابل اعتماد هستند.

5- مدت زمان آماده سازی لوله‌های جدار چاه مشبک کاری چقدر می‌ باشد؟

حجم تقاضا و وضعیت بازار، زمان مشبک سازی لوله های جدار چاه را تعیین می کند. معمولا از 2 تا 7 روز کاری زمان لازم است. چنانچه مشبک سازی از طرف کارخانه تولیدی باشد، باید زمان آن قبل از هر خرید با کارخانه چک شود.

6- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.

7- برای سفارش لوله در سایت فولادیوم چه مراحلی باید طی شود؟

جهت سفارش محصول مورد نظر باید ابتدا به سایت فولادیوم و دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید و با مشاهده تمامی لوله های تولیدی کارخانجات مختلف، نمونه مورد نظر را دیده و بعد از انتخاب به سبد خرید اضافه کنید.

8- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.