منو
Your Cart

لوله و پروفیل کیهان

مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله داربستی
لوله های داربستی از ورقه ‌های سیاه 6 متری تولید می ‌شوند که در ساختمان سازی به عنوان داربست از آن ها استفاده می شود . در حوزه صنعت با نام لوله 5 هم از آن ها یاد می شود. معمولاً ابعاد داربست ها از لوله های 3 تا 6 متری از این فلز تولید می شود و در نهایت از اتصال لوله های ..
3,400تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله داربستی
لوله های داربستی از ورقه ‌های سیاه 6 متری تولید می ‌شوند که در ساختمان سازی به عنوان داربست از آن ها استفاده می شود . در حوزه صنعت با نام لوله 5 هم از آن ها یاد می شود. معمولاً ابعاد داربست ها از لوله های 3 تا 6 متری از این فلز تولید می شود و در نهایت از اتصال لوله های ..
2,990تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله سیاه تست شده
لوله ها با توجه به اهدافی که از ساخت آن ها دنبال می شود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که از بین آنها لوله های آبرسانی و جمع فاضلاب از جنس پلاستیک یا آهن می باشند.برای متصل کردن این لوله ها به یکدیگر و همچنین تغییر جهت لوله ها و یا شاخه دادن به آن ها و تبدیل قطرشان ، از قطعاتی به اسم وصاله یا اتصالات..
3,250تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله سیاه تست شده
لوله ها با توجه به اهدافی که از ساخت آن ها دنبال می شود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که از بین آنها لوله های آبرسانی و جمع فاضلاب از جنس پلاستیک یا آهن می باشند.برای متصل کردن این لوله ها به یکدیگر و همچنین تغییر جهت لوله ها و یا شاخه دادن به آن ها و تبدیل قطرشان ، از قطعاتی به اسم وصاله یا اتصالات..
3,250تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله سیاه تست شده
لوله ها با توجه به اهدافی که از ساخت آن ها دنبال می شود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که از بین آنها لوله های آبرسانی و جمع فاضلاب از جنس پلاستیک یا آهن می باشند.برای متصل کردن این لوله ها به یکدیگر و همچنین تغییر جهت لوله ها و یا شاخه دادن به آن ها و تبدیل قطرشان ، از قطعاتی به اسم وصاله یا اتصالات..
3,250تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله سیاه تست شده
لوله ها با توجه به اهدافی که از ساخت آن ها دنبال می شود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که از بین آنها لوله های آبرسانی و جمع فاضلاب از جنس پلاستیک یا آهن می باشند.برای متصل کردن این لوله ها به یکدیگر و همچنین تغییر جهت لوله ها و یا شاخه دادن به آن ها و تبدیل قطرشان ، از قطعاتی به اسم وصاله یا اتصالات..
3,250تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله صنعتی
لوله های صنعتی جزو لوله های درزداری هستند که از جنس فولاد می باشند و نسبت به لوله های فولادی ضخامت بالاتری دارند و از آن ها در صنایع ساختمانی برای سازه های فلزی سبک و سنگین و همچنین در صنعت گاز و نفت و پتروشیمی استفاده می شود .لوله های صنعتی در دو نوع لوله صنعتی سیاه و لوله صنعتی استنلس استیل می باش..
2,990تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله صنعتی
لوله های صنعتی جزو لوله های درزداری هستند که از جنس فولاد می باشند و نسبت به لوله های فولادی ضخامت بالاتری دارند و از آن ها در صنایع ساختمانی برای سازه های فلزی سبک و سنگین و همچنین در صنعت گاز و نفت و پتروشیمی استفاده می شود .لوله های صنعتی در دو نوع لوله صنعتی سیاه و لوله صنعتی استنلس استیل می باش..
3,400تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله صنعتی
لوله های صنعتی جزو لوله های درزداری هستند که از جنس فولاد می باشند و نسبت به لوله های فولادی ضخامت بالاتری دارند و از آن ها در صنایع ساختمانی برای سازه های فلزی سبک و سنگین و همچنین در صنعت گاز و نفت و پتروشیمی استفاده می شود .لوله های صنعتی در دو نوع لوله صنعتی سیاه و لوله صنعتی استنلس استیل می باش..
2,990تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: لوله گاز رسانی
لوله های گاز رسانی از ورق های فولادی تشکیل شده اند که دارای ترکیبات شیمیایی بخصوصی هستند که بر خواص مکانیکی، ریزساختار ، اندازه دانه ‌ها و جوش پذیری تاثیر گذار می باشند. خطوط لوله های گاز در بخش های توزیع وظیفه های مختلف انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های کاهش فشار و انتقال گاز از ایستگاهی به ا..
3,220تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: پروفیل صنعتی
پروفیل ها براساس ضخامتی که دارند به دو دسته سبک و سنگین (صنعتی، ساختمانی) تقسیم می شوند.پروفیل های سبک ضخامتی کمتر از ضخامت اسمی و پروفیل های سنگین ضخامتی بیشتر از آن دارند.پروفیل های سنگین از ورق سیاه نورد گرم با ضخامتی بیشتر از 1/5 میلی متر تولید می شوند.ابعاد پروفیل های مربع بین 30*30 تا 400*400 ..
3,400تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: پروفیل صنعتی
پروفیل ها براساس ضخامتی که دارند به دو دسته سبک و سنگین (صنعتی، ساختمانی) تقسیم می شوند.پروفیل های سبک ضخامتی کمتر از ضخامت اسمی و پروفیل های سنگین ضخامتی بیشتر از آن دارند.پروفیل های سنگین از ورق سیاه نورد گرم با ضخامتی بیشتر از 1/5 میلی متر تولید می شوند.ابعاد پروفیل های مربع بین 30*30 تا 400*400 ..
2,980تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: لوله و پروفیل کیهان مدل: پروفیل صنعتی
پروفیل ها براساس ضخامتی که دارند به دو دسته سبک و سنگین (صنعتی، ساختمانی) تقسیم می شوند.پروفیل های سبک ضخامتی کمتر از ضخامت اسمی و پروفیل های سنگین ضخامتی بیشتر از آن دارند.پروفیل های سنگین از ورق سیاه نورد گرم با ضخامتی بیشتر از 1/5 میلی متر تولید می شوند.ابعاد پروفیل های مربع بین 30*30 تا 400*400 ..
2,980تومان
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)