منو
Your Cart

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه از آهن سفید نورد شده تولید شده و پس از جوشکاری وارد وان آبکاری روی اندود (گالوانیزه) می شود تا در برابر اسید و زنگ زدگی مقاوم شود. این لوله ها که به آنها لوله های درز دار نیز گویند در دو نوع سبک و متوسط تولید می شوند.


قیمت لوله گالوانیزه

شما می توانید از قیمت روزانه لوله های گالوانیزه در سایت فولادیوم اطلاع کسب کنید. قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه بروز می شوند.


لیست قیمت اتصالات گالوانیزه

اتصالات لوله گالوانیزه برای تغییر جهت جریان، تغییر سایز لوله کشی، انشعاب لوله و غیره  استفاده می شود. 


خرید لوله گالوانیزه

شما می توانید برای خرید لوله گالولنیزه مورد نظر خود از طریق سایت فولادیوم اقدام کرده و برای خرید بهتر با کارشناسان ما مشورت نمایید.


لوله گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "5 ضخامت 4 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "6 ضخامت 5 سمنان به روز رسانی: 1398-9-26 6 متری 5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله گالوانیزه لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله گالوانیزه " 1 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله گالوانیزه گروه صنعتی درپاد تبریز

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد به روز رسانی: 1398-9-29 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد به روز رسانی: 1398-9-25 6 متری 4 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله گالوانیزه 1 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-30 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-29 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-30 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-29 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1/2 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-29 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-30 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-29 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 2 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-30 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه 3/4 ضخامت 2 سپاهان به روز رسانی: 1398-10-29 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

لوله گالوانیزه شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام محصول حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 2.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 3 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 2 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا به روز رسانی: 1398-11-1 6 متری 3.5 درز مستقیم کارخانه تماس بگیرید
( )
واحد: کیلوگرم
مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 37 از 37 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- نحوه محاسبه وزن لوله به چه صورت می باشد؟

معمولا وزن لوله ها بر اساس فرمول چگالی آهن محاسبه می شود و لازم به ذکر است که ضخامت و قطر بیرونی لوله باید بر اساس واحد میلی متر باشد.

2- آیا قیمت های لوله که در سایت فولادیوم درج شده است، قابل اعتماد و به روز شده می باشد؟

تمامی قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه و آنلاین به روز رسانی می شوند و کاملا قابل اعتماد هستند.

3- مدت زمان آماده سازی لوله‌های جدار چاه مشبک کاری چقدر می‌ باشد؟

حجم تقاضا و وضعیت بازار، زمان مشبک سازی لوله های جدار چاه را تعیین می کند. معمولا از 2 تا 7 روز کاری زمان لازم است. چنانچه مشبک سازی از طرف کارخانه تولیدی باشد، باید زمان آن قبل از هر خرید با کارخانه چک شود.

4- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.

5- برای سفارش لوله در سایت فولادیوم چه مراحلی باید طی شود؟

جهت سفارش محصول مورد نظر باید ابتدا به سایت فولادیوم و دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید و با مشاهده تمامی لوله های تولیدی کارخانجات مختلف، نمونه مورد نظر را دیده و بعد از انتخاب به سبد خرید اضافه کنید.

6- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.