منو
Your Cart

میلگرد آجدار

راهنمای خرید میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از انواع پرکاربرد صنعت فولاد بوده و در صنعت ساختمان سازی برای جبران مقاومت کششی بتن از آن استفاده می شود. میلگرد های آجدار در دو نوع A3 و A4 تولید شده که هر کدوم با توجه به ویژگی های خاص برای برخی از کارهای ساختمانی مناسب می باشند.


قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد براساس موارد زیادی مثل قطر، نوع کاربرد، کارخانه تولید کننده و طول میلگرد آجدار تعیین می شود.


خرید میلگرد آجدار

برای خرید میلگرد آجدار شما می توانید همه روزه با کارشناسان فولادیوم تماس گذرفته و خرید خود را ثبت نمایید. تا محصول با بهترین قیمت و در کمترین زمان مستقیم از کارخانه برای شما ارسال شود.


قیمت روز میلگرد آجدار در بازار

قیمت های موجود در سایت فولادیوم به صورت روزانه به روز می شوند و شما می توانید به روز ترین قیمت های میلگرد تمامی کارخانه ها را از فولادیوم دریافت کنید.

میلگرد آجدار فولاد کویر کاشان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-24 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 36 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 40 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-30 8 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار نورد گرم جهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 8 آجدار A2 نورد گرم جهان به روز رسانی: 1398-9-22 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-10-16 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-1 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-1 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-18 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-18 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-22 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-10-12 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-9-24 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار نورد آریان فولاد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-1 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 12 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-28 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 14 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-1 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-30 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-1 12 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-30 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-15 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-9-30 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-9-22 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-29 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد به روز رسانی: 1398-10-15 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-7 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-28 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-10-15 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان

میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-9-22 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کوثر اهواز به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش به روز رسانی: 1398-11-5 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد میانه

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه به روز رسانی: 1398-11-1 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان به روز رسانی: 1398-10-29 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 200 از 590 (3 صفحه)
سوالات متداول

1- چه مواردی در تعیین قیمت میلگرد موثر است؟

قیمت میلگرد براساس موارد زیادی مثل قطر، نوع کاربرد، کارخانه تولید کننده و طول میلگرد آجدار تعیین می شود.

2- برای محاسبه قیمت میلگرد باید از چه روشی استفاده کرد؟

برای محاسبه قیمت میلگرد باید اول وزن آن را محاسبه کنیم. فرمول محاسبه وزن میلگرد به این صورت است که وزن یک میلگرد بر حسب گرم را تقسیم بر طول میلگرد بر حسب میلی متر می کنیم. وزن میلگرد به ازای یک طول به دست می آید. شما باید استاندارد بودن وزن به دست آمده را چک کنید اگر وزن میلگرد نسبت به قطر آن استاندارد بود سپس آن را خریداری کنید.

3- میلگردهایی که در بازار عرضه می شوند دارای چه قطری هستند؟

میلگردهای موجود در بازار دارای قطر 6 تا 60 میلی متر و قطر 12 متر می باشند. میلگرد تا قطر 32 در بازار موجود و برای قطرهای بیشتر باید به کارخانه سفارش داده شود.

4- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.

5- نحوه ثبت سفارش از فولادیوم به چه صورت است؟

شما براحتی می توانید برای خرید محصولات فولادیوم، جزئیات محصولات را در سایت بررسی نموده و سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت کنید.

6- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.