منو
Your Cart

میلگرد ساده

راهنمای خرید میلگرد ساده

میلگردهای ساده دسته ای از میلگردها هستند که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارند. این میلگردها با استاندارد A1 تولید می شوند. معمولا از این میلگردها به عنوان دورپیچ در سازه یا ساختمان های بتون آرمه ای استافده می شود.


قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده با توجه به اندازه و استاندارد، کارخانه تولیدی و وزن آن تعیین می شود.


خرید میلگرد ساده

برای خرید میلگرد ساده شما می توانید همه روزه با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و خرید خود را ثبت نمایید.


قیمت روز میلگرد ساده در بازار

قیمت روز میلگرد ساده را می توانید از سایت فولادیوم چک کنید. ما در فولادیوم به صورت روزانه قیمت تمامی محصولات را به روزرسانی می کنیم. 


میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 6٫5 ملایر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 28 ساده A1 نوین به روز رسانی: 1398-10-30 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 نوین به روز رسانی: 1398-10-30 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 10 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 18 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 20 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 22 فولاد متین شاخه به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 25 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده فولاد نطنز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 6٫5 نطنز کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده ابهر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 5٫5 ابهر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 5٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 6٫5 ابهر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 30 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 36 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 40 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 6٫5 کاشان کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده نورد گرم جهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهان به روز رسانی: 1398-10-5 10 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان به روز رسانی: 1398-10-5 8 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ساده آذر گستر سدید

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-5 10 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-5 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید
( )
واحد: کیلوگرم
مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 46 از 46 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- چه مواردی در تعیین قیمت میلگرد ساده موثر است؟

قیمت میلگرد ساده با توجه به اندازه و استاندارد، کارخانه تولیدی و وزن آن تعیین می شود.

2- برای محاسبه قیمت میلگرد باید از چه روشی استفاده کرد؟

برای محاسبه قیمت میلگرد باید اول وزن آن را محاسبه کنیم. فرمول محاسبه وزن میلگرد به این صورت است که وزن یک میلگرد بر حسب گرم را تقسیم بر طول میلگرد بر حسب میلی متر می کنیم. وزن میلگرد به ازای یک طول به دست می آید. شما باید استاندارد بودن وزن به دست آمده را چک کنید اگر وزن میلگرد نسبت به قطر آن استاندارد بود سپس آن را خریداری کنید.

3- میلگردهایی که در بازار عرضه می شوند دارای چه قطری هستند؟

میلگردهای موجود در بازار دارای قطر 6 تا 60 میلی متر و قطر 12 متر می باشند. میلگرد تا قطر 32 در بازار موجود و برای قطرهای بیشتر باید به کارخانه سفارش داده شود.

4- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.

5- نحوه ثبت سفارش از فولادیوم به چه صورت است؟

شما براحتی می توانید برای خرید محصولات فولادیوم، جزئیات محصولات را در سایت بررسی نموده و سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت کنید.

6- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.