منو
Your Cart

میلگرد

راهنمای خرید میلگرد

میلگرد یکی از محصولات فولادی است که در صنعت ساخت و ساز از آن استفاده می شود. میلگردها انواع مختلفی داشته و در استاندارد و قطرهای مختلف تولید می شوند. در ایران میلگردها با استاندارد AIII (GOST5781) – (ISIRI3132) – ISIRI2909-1  و قطر 6 تا 60 میلی متر و قطر 12 متر  تولید می شود. میلگرد تا قطر 32 در بازار موجود و برای قطرهای بیشتر باید به کارخانه سفارش داده شود. 

برای خرید میلگرد بیش از هرچیزی باید به نیاز خود توجه کنید هر میلگردی برای بخشی از کارهای ساختمانی و صنعتی مناسب است پس قبل از مشاوره با کارشناسان فروش میلگرد به خرید اقدام نکنید.


قیمت میلگرد

هر نوع میلگرد با توجه به قطر و استاندارد تولیدی برای برخی از کارها مناسب می باشد و قیمت آن نیز بر اساس این موارد تعیین می شود.


قیمت روز میلگرد

شما می توانید قیمت روز انواع میلگرد و کلاف را از سایت فولادیوم چک نمایید و برای خرید بهتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


خرید میلگرد

برای خرید باید حتما به نوع مصرف خود دقت کرده و با مشورت کارشناسان اقدام به خرید کنید تا با بررسی درست و با دقت خرید آگاهانه ای انجام دهید.


قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار را می توانید از فولادیوم پیگیری کنید. تمامی قیمت ها به صورت روزانه به روزرسانی می شوند.


وزن میلگرد

برای محاسبه قیمت میلگرد باید اول وزن آن را محاسبه کنیم. فرمول محاسبه وزن میلگرد به این صورت است که وزن یک میلگرد بر حسب گرم را تقسیم بر طول میلگرد بر حسب میلی متر می کنیم. وزن میلگرد به ازای یک طول به دست می آید. شما باید استاندارد بودن وزن به دست آمده را چک کنید اگر وزن میلگرد نسبت به قطر آن استاندارد بود سپس آن را خریداری کنید.

میلگرد ذوب و نورد ملایر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 6٫5 ملایر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساختمانی A1 ملایر به روز رسانی: 1398-10-24 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 صنعتی 1006 ملایر به روز رسانی: 1398-9-22 6.5 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد نورد فولاد نوین متین

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 28 ساده A1 نوین به روز رسانی: 1398-10-30 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 نوین به روز رسانی: 1398-10-30 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 10 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 18 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 20 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 22 فولاد متین شاخه به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 25 فولاد متین شاخه 6 متری به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه 6 متری A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد نطنز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 6٫5 نطنز کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-9-22 10 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-11-5 10 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-10-23 6.5 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-10-19 6.5 کلاف 1008 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-10-19 6.5 کلاف S2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-10-19 6.5 کلاف USD7 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-11-5 8 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز به روز رسانی: 1398-11-5 8 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ابهر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد ساده 5٫5 ابهر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 5٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 6٫5 ابهر کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6٫5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد کویر کاشان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-1 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-24 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 30 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 36 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 36 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-28 40 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 40 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-30 8 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد ساده 6٫5 کاشان کلاف به روز رسانی: 1398-11-5 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 10 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-22 10 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-2 10 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-2 11 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-26 12 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-29 12 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 12 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-2 12.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-11-2 13 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 14 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-29 14 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 16 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-29 16.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 5.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 6 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-27 6.5 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-5 8 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-10-29 8 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان به روز رسانی: 1398-9-22 8 کلاف A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد آلیاژی ایران

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران به روز رسانی: 1398-10-5 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد نورد گرم جهان

میلگرد آذر گستر سدید

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-5 10 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 12 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 14 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 16 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 18 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 20 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 22 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 25 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-30 28 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید به روز رسانی: 1398-10-5 32 شاخه A1 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-10-16 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-10-1 5.5 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-10-1 6.5 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 8 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد نیشابور

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-1 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-1 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد زاگرس شهرکرد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-29 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-18 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد به روز رسانی: 1398-10-18 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد گروه صنعتی درپاد تبریز

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-22 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز به روز رسانی: 1398-9-27 8 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد گروه صنعتی فولاد یزد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-10-12 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A2 فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 10 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 آجدار A3 فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 10 کلاف A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 10 کلاف RST34 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 12.5 کلاف 1006 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-11-2 6.5 کلاف RST34 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 آجدار A2 فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 8 کلاف A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان به روز رسانی: 1398-9-22 8 کلاف RST34 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد مجتمع فولاد شاهرود

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود به روز رسانی: 1398-9-24 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد نورد آریان فولاد

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-1 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 12 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-28 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 14 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-1 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-2 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-10-8 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-9-22 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد امیرکبیر خزر

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 25 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 28 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر به روز رسانی: 1398-11-5 32 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

میلگرد فولاد آریا ذوب

نام محصول عرض (mm) حالت استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 10 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-30 10 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-1 12 شاخه A2 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 12 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 14 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 16 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 18 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-11-3 20 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب به روز رسانی: 1398-10-30 22 شاخه A3 کارخانه تماس بگیرید
( )
واحد: کیلوگرم
مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 200 از 704 (4 صفحه)
سوالات متداول

1- چه مواردی در تعیین قیمت میلگرد موثر است؟

هر نوع میلگرد با توجه به قطر و استاندارد تولیدی برای برخی از کارها مناسب می باشد و قیمت آن نیز بر اساس این موارد تعیین می شود.

2- برای محاسبه قیمت میلگرد باید از چه روشی استفاده کرد؟

برای محاسبه قیمت میلگرد باید اول وزن آن را محاسبه کنیم. فرمول محاسبه وزن میلگرد به این صورت است که وزن یک میلگرد بر حسب گرم را تقسیم بر طول میلگرد بر حسب میلی متر می کنیم. وزن میلگرد به ازای یک طول به دست می آید. شما باید استاندارد بودن وزن به دست آمده را چک کنید اگر وزن میلگرد نسبت به قطر آن استاندارد بود سپس آن را خریداری کنید.

3- میلگردهایی که در بازار عرضه می شوند دارای چه قطری هستند؟

میلگردهای موجود در بازار دارای قطر 6 تا 60 میلی متر و قطر 12 متر می باشند. میلگرد تا قطر 32 در بازار موجود و برای قطرهای بیشتر باید به کارخانه سفارش داده شود.

4- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.

5- نحوه ثبت سفارش از فولادیوم به چه صورت است؟

شما براحتی می توانید برای خرید محصولات فولادیوم، جزئیات محصولات را در سایت بررسی نموده و سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت کنید.

6- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.