منو
Your Cart

نورد کوثر اهواز

مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
0تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
5,800تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
0تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
5,800تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
0تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: تیرآهن
تیرآهن ها جزو مهم ترین پروفیل هایی هستند که در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شوند و تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی از وظایف تیرآن ها می باشد.تیرآهن( IPE ) با استاندارد اروپا و ایران ساخته شده است و نوعی تیر معمولی و استاندارد است که به شکل I در ایران وجود دارد..
5,750تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
4,350تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,190تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: میلگرد آجدار
میلگردها در واقع فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل هستند که نسبت طول به قطر بالایی دارند. در مورد کاربرد این میلگردها باید بگوییم که با توجه به اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد اما باز هم مقاومت کششی بسیار کم آن مسئله ساز است. با استفاده از میلگرد این محدودیت برای ساخت سازه های بتنی برطرف می شود. ..
5,090تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف آجدار
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف آجدار در صنعت Hot Roll Ribbed Steel Bar  نامیده شده و در سایز 8 تا 16 میلی متر تولید می شود.این نوع کلاف در ساخت میخ، پیچ و پرچ، خرپا و ساختمان سازی، توری های حصار، فنس و فولاد تبدیلی و فولاد ..
5,500تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف آجدار
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف آجدار در صنعت Hot Roll Ribbed Steel Bar  نامیده شده و در سایز 8 تا 16 میلی متر تولید می شود.این نوع کلاف در ساخت میخ، پیچ و پرچ، خرپا و ساختمان سازی، توری های حصار، فنس و فولاد تبدیلی و فولاد ..
4,650تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف ساده
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف ساده یا کششی دارای خاصیت انعطاف پذیری بوده و در صنعت Cold Roll Steel Bar  نامیده می شود.تولید کلاف ساده در سایز 5.5 تا 16 میلی متر انجام شده و  معمولا با قطر 850 میلی متر و وزن تقریبی 220..
5,150تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف ساده
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف ساده یا کششی دارای خاصیت انعطاف پذیری بوده و در صنعت Cold Roll Steel Bar  نامیده می شود.تولید کلاف ساده در سایز 5.5 تا 16 میلی متر انجام شده و  معمولا با قطر 850 میلی متر و وزن تقریبی 220..
5,850تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف ساده
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف ساده یا کششی دارای خاصیت انعطاف پذیری بوده و در صنعت Cold Roll Steel Bar  نامیده می شود.تولید کلاف ساده در سایز 5.5 تا 16 میلی متر انجام شده و  معمولا با قطر 850 میلی متر و وزن تقریبی 220..
4,800تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف آجدار
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف آجدار در صنعت Hot Roll Ribbed Steel Bar  نامیده شده و در سایز 8 تا 16 میلی متر تولید می شود.این نوع کلاف در ساخت میخ، پیچ و پرچ، خرپا و ساختمان سازی، توری های حصار، فنس و فولاد تبدیلی و فولاد ..
5,500تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف آجدار
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف آجدار در صنعت Hot Roll Ribbed Steel Bar  نامیده شده و در سایز 8 تا 16 میلی متر تولید می شود.این نوع کلاف در ساخت میخ، پیچ و پرچ، خرپا و ساختمان سازی، توری های حصار، فنس و فولاد تبدیلی و فولاد ..
5,150تومان
مشاهده تمام محصولات کارخانه:: نورد کوثر اهواز مدل: کلاف ساده
میلگردها در دو نوع شاخه ای و کلاف تولید می شوند که هر کدام از آنها شامل دو نوع ساده و آجدار هستند.کلاف ساده یا کششی دارای خاصیت انعطاف پذیری بوده و در صنعت Cold Roll Steel Bar  نامیده می شود.تولید کلاف ساده در سایز 5.5 تا 16 میلی متر انجام شده و  معمولا با قطر 850 میلی متر و وزن تقریبی 220..
5,600تومان
نمایش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)