منو
Your Cart

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل های صنعتی دسته ای از پروفیل های مرکب هستند که از پروفیل های گرم و سرد ساخته می شوند و در کارهای صنعتی و ساختمان سازی کاربرد دارند. این پروفیل ها در عین حال که وزن کمی دارند بسیار مقاوم بوده و در طول زمان فرسوده  نمی شوند. از مقاطع کوچک این پروفیل ها برای سخت نرده درب و پنجره و از مقاطع بزرگتر آن در صنعت و ساختمان سازی مثل ساخت اسکلت ساختمان استفاده می شود.


قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل های صنعتی بر اساس سایز، ضخامت و کیفیت جوشی که دارند قیمت گذاری می شوند.

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل موکریان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 پروفیل موکریان به روز رسانی: 1398-11-3 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 پروفیل موکریان به روز رسانی: 1398-11-3 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*60 پروفیل موکریان به روز رسانی: 1398-11-3 40*60 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 پروفیل موکریان به روز رسانی: 1398-11-3 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*20*40 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 20*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*20*40 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 20*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*40*60 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 40*60 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*40*80 مبتکران صبا به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل صبح پارسیان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*30 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*80 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*60*60 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-9-25 60*60 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*90*90 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-9-25 90*90 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل امید البرز

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*40 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 20*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل مشهد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-23 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*30 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-23 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-23 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-23 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*30 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-23 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-23 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*30*50 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 30*50 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*60 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 30*60 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*30*50 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 30*50 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*100 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*100 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*90*90 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*40*100 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*100 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*40*80 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*50*100 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 50*100 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 100*100 6 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*120*120 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 120*120 12 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*140*140 فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 140*140 12 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل نیکان پروفیل

پروفیل صنعتی پرشین فولاد آریا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا به روز رسانی: 1398-9-22 30*50 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا به روز رسانی: 1398-11-5 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا به روز رسانی: 1398-11-5 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی فولاد هیربد زرندیه

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد زرندیه به روز رسانی: 1398-9-22 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد زرندیه به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد زرندیه به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی بنگاه اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 3*100*100 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 100*100 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*110*110 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 110*110 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*60*100 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 60*100 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*60*120 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 60*120 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*60*80 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 60*80 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*80*120 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 80*120 6 متری 3 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*120*120 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 120*120 12 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*135*135 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 135*135 12 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*140*140 اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 140*140 12 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی فولاد مهر سهند

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 فولاد مهر سهند به روز رسانی: 1398-9-30 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 فولاد مهر سهند به روز رسانی: 1398-9-30 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل تهران شرق

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق به روز رسانی: 1398-9-22 20*20 6 متری 1.5 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 تهران شرق به روز رسانی: 1398-11-5 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق به روز رسانی: 1398-11-5 40*60 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 تهران شرق به روز رسانی: 1398-11-5 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 تهران شرق به روز رسانی: 1398-11-3 100*100 6 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل کیهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 40*60 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

پروفیل صنعتی شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان به روز رسانی: 1398-11-5 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 20*30 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل صابری

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 1.5*20*20 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-9-22 20*20 6 متری 1.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 1.5*30*30 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-9-22 30*30 6 متری 1.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 1.5 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 1.5*50*50 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-9-22 50*50 6 متری 1.5 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 50*50 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 40*60 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 70*70 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 40*80 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت لوله و پروفیل گل نرده

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل یاران

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*80 لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 40*80 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 100*100 6 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل کیان پرشیا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 30*30 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل جهان پارس

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 70*70 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 100*100 6 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 120*120 6 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل صدرا تهران

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-9-25 20*20 6 متری 1.35 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 60*60 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 100*100 6 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*140*140 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 140*140 12 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی کالوپ

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 6*100*300 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 100*300 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 6*140*140 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 140*140 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 6*180*180 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 180*180 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 6*200*200 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 200*200 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 6*300*300 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 300*300 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 8*150*250 کالوپ به روز رسانی: 1398-9-22 150*250 12 متری 8 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی پروفیل آسیا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 آسیا به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 آسیا به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*90*90 آسیا به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 آسیا به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل حداد گستر کچو

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 40*60 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 60*60 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 70*70 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 30*60 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 40*60 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-11-3 60*60 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد به روز رسانی: 1398-9-22 135*135 6 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت ساخته های فلزی اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*80 سافا به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*20*20 سافا به روز رسانی: 1398-9-22 20*20 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*30*30 سافا به روز رسانی: 1398-9-22 30*30 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*80 سافا به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 2.5 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل میلاد یزد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد به روز رسانی: 1398-10-29 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد به روز رسانی: 1398-10-29 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت آریا صنعت دلیجان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 آریا صنعت دلیجان به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*80 آریا صنعت دلیجان به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 آریا صنعت دلیجان به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 فولادی آپادانا به روز رسانی: 1398-9-22 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*80 فولادی آپادانا به روز رسانی: 1398-9-22 40*80 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 3*90*90 فولادی آپادانا به روز رسانی: 1398-9-22 90*90 6 متری 3 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*100*100 فولادی آپادانا به روز رسانی: 1398-9-22 100*100 6 متری 4 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا به روز رسانی: 1398-9-22 135*135 12 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت فولاد ماشین نکا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-23 100*300 12 متری 10 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-23 300*300 12 متری 10 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-23 300*400 12 متری 10 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-23 150*200 12 متری 4 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-29 200*200 12 متری 6 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا به روز رسانی: 1398-9-23 250*400 12 متری 8 سنگین کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی لوله و پروفیل یزد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 یزد به روز رسانی: 1398-11-2 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 یزد به روز رسانی: 1398-11-2 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت آدنیس صنعت شمال

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*40 آدنیس صنعت شمال به روز رسانی: 1398-11-2 40*40 6 متری 2 سبک کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت پترو فولاد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 پترو فولاد به روز رسانی: 1398-9-25 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2.5*40*40 پترو فولاد به روز رسانی: 1398-9-25 40*40 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت نوین پارسیان جنوب

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-25 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-25 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*20*20 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 20*20 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*20*30 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 20*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*20*40 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 20*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*30 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 30*30 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*50 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 30*50 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*30*60 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 30*60 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*100 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 40*100 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*40 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*70*70 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 70*70 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*90*90 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-25 90*90 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل صنعتی کیمیا پروفیل سیرجان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل 2*40*40 کیمیا پروفیل سیرجان به روز رسانی: 1398-9-25 40*40 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*60 کیمیا پروفیل سیرجان به روز رسانی: 1398-9-25 40*60 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل 2*40*80 کیمیا پروفیل سیرجان به روز رسانی: 1398-9-25 40*80 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید
( )
واحد: کیلوگرم
مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 171 از 171 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- تفاوت پروفیل های مختلف در چیست؟

وزن پروفیل، ضخامت دیواره اصلی، تاییدیه استانداردهای معتبر اروپایی، تنوع سبد محصول، فرمولاسیون، خدمات و نظارت پس از فروش پروفیل ساز از تفاوت‌های پروفیل‌ها می‌باشد.

2- پروفیل استاندارد چه مشخصاتی دارد؟

مقاوم بودن محصول بر اثر ضربه، عدم تغییر رنگ پس از گذشت زمان ، اطلاع داشتن از نوع محصول، 3 کانال و 4 کانال و 5 کانال و راهنمایی درست سازنده نسبت به شرایط اقلیمی و آب و هوایی آن منطقه، به عنوان مثال استفاده از پروفیل های چهار و پنج کانال در مناطق سردسیر پیشنهاد می گردد

3- جهت خرید پروفیل از فولادیوم باید بیش از همه به چه مواردی اهمیت داد؟

به طور کلی مقاطع فولادی گوناگونی در صنایع ساختمانی و صنعتی به کار می روند که پروفیل از مهم‌ترین آن‌ها می باشد. پروفیل نقش مهمی در صنعت دارد و شرکت فولادیوم با استفاده از کادر مجرب کارشناسان، به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد و به مشتری ها خدمات لازم را ارائه می دهند.

4- هنگام خرید پروفیل روغنی یا پروفیل مبلی از فولادیوم باید به چه مواردی بیش از همه توجه داشت؟

پروفیل های مبلی یا روغنی بیش از همه در صنایعی همچون تولید لوازم خانگی، خودرو سازی، دوچرخه‌ سازی و مبلمان به کار گرفته می شوند و از جمله ویژگی های آن ها شکل پذیری، کیفیت سطحی خوب، خاصیت آبکاری و جوش پذیری بالای آن ها می باشد.

5- آیا می توان ضخامت های مختلف پروفیل را از فولادیوم خریداری کرد؟

بله، فولادیوم پروفیل های مبلی را با ضخامت های مختلف شامل 0.6 ، 0.7 ، 0.8 ، 0.9 ، 1 ، 1.25 و 1.5 به خریداران عرضه می کند و چنانچه سفارشی موجود نباشد، در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد .

6- آیا قیمت های پروفیل که در سایت فولادیوم درج شده است، قابل اعتماد و به روز شده می باشد؟

تمامی قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه و آنلاین به روز رسانی می شوند و کاملا قابل اعتماد هستند.

7- برای سفارش پروفیل در سایت فولادیوم چه مراحلی باید طی شود؟

جهت سفارش محصول مورد نظر باید ابتدا به سایت فولادیوم و دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید و با مشاهده تمامی پروفیل های تولیدی کارخانجات مختلف، نمونه مورد نظر را دیده و بعد از انتخاب به سبد خرید اضافه کنید.

8- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.

9- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.